Όταν αναλάβατε την Διαχείριση της πολυκατοικίας μας ήμουν ο μοναδικός ιδιοκτήτης που νοιαζόμουν εκεί μέσα και ερχόμουν κάθε τέλος του μήνα στο γραφείο για να ελέγξω τα έξοδα της.Αφού παρατήρησα ότι πάντα είχατε τα νόμιμα παραστατικά εξόδων ξόφλησα το ποσό που όφειλα και πλέον μένω ήσυχος αφού όλα τηρούνται βάσει κανονισμού.Η αμοιβή σας αρκετά φθηνή για τις υπηρεσίες που προσφέρετε στο κτίριο.
Κα. Μαρία οδός Αφροδίτης