Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για έκδοση κοινοχρήστων

(Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν)

* Διεύθυνση πολυκατοικίας

* Διαχειριστής

* Τηλέφωνο Διαχειριστή

* Βοηθός Διαχειριστή

Κοινόχρηστα μηνός

Α) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

1. Καθαριότητα

2. Είδη καθαριότητας

3. ΔΕΗ Κοινοχρήστων

Περίοδος κατανάλωσης από έως


4.

(πχ. Αλλαγή λουριών) (ποσό σε €)

5.
6.

B) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

1. Συντήρηση
2.

Γ) ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1. Πετρέλαιο
2.
3.

Δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Αποθεματικό
2.
3.

Ε) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

1.

Ζ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ