ΑΠΟΦΡΑΞΗ

Αναλαμβάνουμε παντώς τύπου εργασίες στον τομέα των αποφράξεων του αποχετευτικού σας δικτύου καθώς και των υδρορροών ακινήτων-κτιρίων η σε πολ/κίες.
Προσφέρουμε υπηρεσίες όπως:

  • απόφραξη λεκάνης, μπανιέρας, νιπτήρα ή νεροχύτη.
  • απόφραξη κεντρικών αγωγών,φρεατίων.
  • απόφραξη - καθάρισμα σε σιφώνια δαπέδου-μπαλκονιού.
  • αποφράξεις-καθάρισμα ορθίων στηλών.
  • αποφράξη υδρορροών ( δίκτυο ομβρίων υδάτων που βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους).

Για την καλύτερη λειτουργία όμως τόσο του αποχετευτικού δικτύου όσο και των υδρορροών σας συστήνουμε να γίνεται τακτικός καθαρισμός έτσι ώστε να προλαμβάνονται τυχόν προβλήματα στο δίκτυό σας που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο ενός κτιρίου.
Αναλαμβάνουμε κάθε είδους καθαρισμό φρεατίων, υδρορροών, στεγανών βόθρων καθώς και δεξαμενών.