αποστομώσεις  Λουτράκι, Κόρινθος,  Αγ. Θεόδωροι


ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ: Με τον όρο απεντόμωση εννοούμε την καταπολέμηση κάθε είδους εντόμου (κατσαρίδες, μύγες, κουνούπια) σε οποιοδήποτε χώρο, είτε οικιακό είτε επαγγελματικό.
Εφόσον γίνει εκτίμηση της έντασης της προσβολής και αναγνώριση των εντόμων σε έναν χώρο αποφασίζεται η μέθοδος καθώς και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος
Όσον αφορά τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ανάλογα τον χώρο σχεδιάζονται και εφαρμόζονται προγράμματα καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών με την συχνότητα εφαρμογών να καθορίζεται από την ένταση του προβλήματος της κάθε επιχείρησης.

Παρέχεται δωρεάν φάκελος παρασιτοκτονίας-μυοκτονίας με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία είναι χρήσιμα σε οποιοδήποτε Υγειονομικό Έλεγχο καθώς και έγκυρο πιστοποιητικό απεντόμωσης-μυοκτονίας.

Ένας πλήρης φάκελος περιλαμβάνει:

  • Άδεια υπεύθυνου επιστήμονα
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό
  • Εγκρίσεις σκευάσματος και δελτία δεδομένων ασφαλείας
  • Πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων
  • Μυοκτονία (χαρτογράφηση και καταναλώσεις)
  • Δελτίο παρακολούθησης
  • Βεβαίωση εργασιών